1648 | 03 | БЕРЕЗЕНЬ 1648 року. "Ще під час мобілізації польських сил великий коронний гетьман Микола Потоцький вислав на Січ до Хмельницького послів із пропозицією про замирення.
Від Потоцького прибули полковники Кричевський і Хмелецький. Потоцький обіцяв усунути непопулярних реєстрових старшин, обмежити сваволю "жидів-орендарів", що - як записує сучасник - "ексорбітували над козаками"; Хмельницькому ж обіцяв віддати Суботів.

Відповідь привезли посли на письмі: Хмельницький домагався уступлення всіх польських військ з України, привернення війську запорізькому всіх стародавніх прав, свобідного вибору гетьмана та високих старшин. Це була ясна відмова, то ж так цю відповідь зрозуміли й поляки.

Потоцький скликав воєнну раду, на якій вирішено знищити Хмельницького та розбити його відділи ще заки повстання розгорнеться в затяжну війну".

(Ю. Тис-Крохмалюк "Бої Хмельницького").