1851 | 03 | БЕРЕЗЕНЬ | 28 березня 1851 року. Львівській міський староста подає донесення крайовій президії про встановлення нагляду Львівській міський староста подає донесення крайовій президії про встановлення нагляду за ремісниками, що прибувають з-за кордону і можуть поширювати соціалістичні ідеї, та за робітничими культурно-освітніми і спортивними об'єднаннями у Львові.