1623 | 03 | БЕРЕЗЕНЬ | 28 березня 1623 року. Народився Роман РАКУШКА-РОМАНОВСЬКИЙ. Роман РАКУШКА-РОМАНОВСЬКИЙ
(1623-1703)
Козацький літописець, автор "Літопису самовидця".

Народився у Ніжині й 1649 року був записаний там до козацького реєстру. У 1654—1655 роки був «ревізором скарбу військового» і «дозорцею скарбу військового в полку Ніжинському»; ніжинський сотник (1658—1663) і полковий суддя (1659), ген. підскарбій за гетьмана І.Брюховецького (1663—1668), організатор фінансів і державного господарства Гетьманщини.

Внаслідок конфлікту з гетьманом Д.Многогрішним переселився на Правобережжя, де став священником і протопопом у Брацлаві (1668—1675).

Після Руїни Правобережжя 1676 року оселився в Стародубі, де був до кінця життя священником Миколаївської церкви.

На думку більшости дослідників (М.Грушевський, Д.Дорошенко, О. Оглоблин, М.Петровський, В.Романовський та ін.), є ймовірним автором "Літопису Самовидця".