1876 | 09 | ВЕРЕСЕНЬ | 13 вересня 1876 року. Підписання Китаєм нерівноправного договору з Англією (Чифуська конвенція). Підписання Китаєм нерівноправного договору з Англією (Чифуська конвенція).