1462 | 02 | ЛЮТИЙ | 01 лютого 1462 року. Народився Іоанн ТРИТХЕМІЙ. Іоанн ТРИТХЕМІЙ
/Johannes TRITHEMIUS/
(1462 - 16.12.1516),
німецький вчений-гуманіст, один з основоположників бібліографії. Його також називають ТРИТХЕМІУС, Йоганн ТРИТТЕНХЕЙМСКИЙ. Це всі латинізовані імена І. ГЕЙДЕНБЕРГА, складені по місцю його народження - місту Тріттенхейм.

Складені ним біобібліографічні словники "Книга про церковних письменників" (1494) і "Каталог знаменитих чоловіків, що прославили Німеччину..." (1495) стали першими друкованими бібліографічними працями. У першій з них він дав відомості про майже 9000 друкованих і рукописних добутків 983 письменників у хронологічній послідовності до кінця 15 століття.